НУ Христо Ботев

Начално училище в с. Соколово, общ. Карнобат

 

       В Начално училище Христо Ботев село Соколово, община Карнобат се обучават от 1 до 4 клас.

 

       Учебното заведение разполага с квалифицирани и мотивирани преподаватели, които се грижат се за възпитанието и обучението на вашите деца.

 

Актуални новини